Niezbędne Linki do Wyzwań

 Legenda - przeczytaj, by nie mieć żadnych wątpliwości!


Ta strona to Twoja Baza Linków - powstała po to, byś nie musiał ich szukać w pośpiechu i tracić cennego czasu! Więc zapisz ją sobie w miejscu, z którego masz łatwy dostęp. Link do tej strony w ostatnim kontenerze.


Są 2 rodzaje linków w Wyzwaniach:

WEWNĘTRZNE - niezbędne dla ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW: Zoom Organizacyjny, Zoomy Wyzwania, Zoom Finałowy, Grupa Wyzwania, Czaty Wyzwania, Zasoby: takie jak Test Obciążeń, Tabela Monitoringu Postępów

ZAPRASZAJĄCE - służące do zapraszania NOWYCH OSÓB poprzez dzielenie się wartością i zapraszanie na Wyzwanie, np: Otwarte Webinary Informacyjne, Nagrania Video Webinarów Informacyjnych, Otwartre Wydarzenia Facebook, Formularz Rejestracji na Wyzwanie, 


Legenda ZAPRASZAJĄCA (dla Nowych Osób):

 • Nowa Osoba - osoba, która nie jest zarejestrowana przez Formularz Rejestracji na Wyzwanie, może być albo nie być członkiem Coral Club.
 • Uczestnik - osoba zarejestrowana przez Formularz Rejestracji na Wyzwanie, musi mieć kupiony Pakiet na Wyzwanie i musi być członkiem Coral Club 
 • Pakiet na Wyzwanie - obowiązkowy pakiet do wejścia w Wyzwanie, pomóż Prospektowi wybrać odpowiedni
 • Formularz Rejestracji na Wyzwanie - kluczowy czynnik do stania się Uczestnikiem, bez rejestracji w formularzu osoba nie trafi na Listę Uczestników, nie otrzymuje maili, instrukcji, aktualizacji, testów i tego wszystkiego co jest dla Uczestników
 • Otwarty Webinar Informacyjny - webinar przedstawiający Wyzwanie, służący do zapraszania Nowych Osób na Wyzwanie
 • Nagranie Webinaru Informacyjnego - nagranie webinaru przedstawiającego korzyści udziału, najczęściej nagranie jest dostępne ograniczoną ilość czasu
 • Otwarte Wydarzenie Facebook - wydarzenie przekierowujące Nowe Osoby na Otwarty Webinar Informacyjny (świetnie działa marketingowo, czasami nawet nie wiesz, kto od Ciebie się zarejestruje 🙂 )


LEGENDA WEWNĘTRZNA (tylko dla Uczestników)

 • Uczestnik - osoba zarejestrowana przez Formularz Rejestracji na Wyzwanie z kupionym Pakietem
  • Uczestnik Aktywny (Zespołowy) - osoba biorąca udział w toczącej się obecnie Edycji Wyzwania, która razem z zespołem (MasterMindem) zbiera Punkty Nawyków (potrzebne za jakiś czas w Akademii do odblokowywania Bonusów)
  • UWAGA! - Uczestnik Aktywny przechodzący do kolejnego Etapu ZAWSZE MUSI UZUPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACJI NA KONTUNUACJE, w przeciwnym wypadku nie trafi na Listę Uczestników i nie będzie o niczym informowany mailowo, czatowo, nie dostanie certyfikatów itd... 
  • Uczestnik Pasywny - osoba, która brała udział w którejkolwiek poprzedniej edycji Wyzwania, ale nie biorąca udziału obecnie trwającej Edycji, albo bierze udział "pasywnie", czyli bez Zespołu
 • Zespół (MasterMind) - zespół Uczestników Zespołowych, którzy zbierają Punkty Nawyków
 • Zoom Organizacyjny zawsze w czwartek 20:30 - pierwszy zoom  w którym tłumaczymy formułę budowania nawyków i pomagamy ludziom wybrać MasterMindy,
  • UWAGA! Po Zoomie Organizacyjnym Nowe Osoby nadal mogą dołączyć do Wyzwania przez ograniczoną ilość czasu!! 
 • Zoomy Wyzwania, zawsze wtorki 20:30 - zoomy dla Uczestników, linki wysyłane mailem oraz czatem Wyzwania
 • Zoom Finałowy, zawsze wtorek 20:30 po 4 tygodniach wyzwania - zoom dla finalistów z MasterMindów, czyli Uczestników Zespołowych, którzy otrzymują certyfikaty, zbierają Punkty Nawyków, linki wysyłane mailem oraz czatem Wyzwania
 • Certyfikaty - tylko dla Uczestników Zespołowych połączonych w MasterMindy, którzy zbierają Punkty Nawyków, certyfikaty wrzucane są na Grupę Wyzwania
 • Punkty Nawyków - liczba którą uzbiera cały Zespół w trakcie 4-rech tygodni Wyzwania, Uczestnicy Pasywni nie otrzymują Punktów Nawyków
 • Grupa Wyzwania - grupa facebookowa gdzie zgromadzeni są wszyscy Uczestnicy wszystkich Wyzwań - Pasywni, Aktywni (Zespołowi) - WSZYSCY
 • Czaty Wyzwania - czaty podłączone do grupy facebookowej, z każdę Edycją ruszają nowe czaty dla Uczestników Aktywnych, linki do czatów są wysyłane mailem, podawane na grupie wyzwania oraz indywidualnie można dodawać Uczestników


Linki Wewnętrzne - dla Uczestników

Link do Grupy Wyzwania
Skopiuj Link do Spotkania Organizacyjnego

https://witalnezycie.pl/wp-content/uploads/2024/01/Test-Obciazen-Nowy-Rok-Nowy-Ja.xlsx

Skopiuj Link do do Testu w Excell

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-H9hcnOxtjDOUDhe5joM1BlmVKhLuwX/edit?usp=sharing&ouid=107791934666111087739&rtpof=true&sd=true

Skopiuj Link do do Testu na dysku Google
Skopiuj Link do Tabeli Monitoringu Postępów
Skopiuj Link do cowtorkowych Zoomów Wyzwania o 20:30
Skopiuj Link do rejestracji na kolejny Etap

Linki do Zaproszeń Nowych Osób

Skopiuj Link do rejestracji Nowej Osoby
00
Dni
:
 
00
Godzin
:
 
00
Minut
:
 
00
Sekund

Dostęp Zakończony

 
Skopiuj Link do nagrania webinaru informacyjnego
00
Dni
:
 
00
Godzin
:
 
00
Minut
:
 
00
Sekund

Dostęp Zakończony

 
Skopiuj Link do nagrania webinaru informacyjnego

Twój Link do tej strony

Skopiuj Link do tej strony
>
Success message!
Warning message!
Error message!